Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/1covid 19.png/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2 BTB CC2 Marine Viaducts_2.jpg/Slider_images/3.jpg

Sekapur Sirih

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

Emblem_of_Brunei.svg.png

PERTANDINGAN MENCIPTA REKA BENTUK TUGU

4 Hari Lagi

10 Hari Lagi 2 - Copy.png

UPACARA PENURUNAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN

TEMBURONG -  Hari Rabu, 22 Julai 2020 bertempat di Kawasan Lapang Pentas Perayaan, Pekan Bangar telah berlangsung Upacara Penurunan Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-74 bagi Daerah Temburong.

DSC_7467 - Copy.JPG

UPACARA PENGIBARAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN

TEMBURONG - Hari Rabu, 08 JULAI  2020 bertempat di kawasan Lapang Pentas Perayaan, Pekan Bangar telah berlangsung Upacara Pengibaran Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-74 bagi Daerah Temburong.

AADSC_6478.jpg

MAJLIS PENUTUP BENGKEL SENI TARI TRADISI BRUNEI

​TEMBURONG - Ahad, 13 Rejab 1441 bersamaan 08 Mac 2020, bagi membentuk dan membina generasi penerus dalam memastikan warisan seni budaya Melayu senantiasa dipertahankan dan dipelihara, Majlis Perundingan Kampung Puni dan Batang Tuau telah pun mengendalikan Bengkel Seni Tari Tradisi Brunei bertempat di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar Temburong. 

DSC_2921.JPG