Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2 BTB CC2 Marine Viaducts_2.jpg/Slider_images/3.jpg

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

MAJLIS PENYAMPAIAN SIJIL KURSUS 'BASIC JUNGLE RESCUE'

TEMBURONG - Selasa, 29 Rabiulakhir 1442 bersamaan 15 Disember 2020, diadakan Majlis Penyampaian Sijil Kursus 'Basic Jungle Rescue' yang dikendalikan oleh Bahagian Institusi Mukim dan Kampung, Jabatan Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Cawangan Operasi 'G', Daerah Temburong bertempat di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar, Temburong. Kursus selama 2 hari tersebut bermula pada Hari Isnin, 14 Disember dan berakhir dengan Majlis Penyampaian Sijil pada hari Selasa 15 Disember 2020.

DSC_2891.JPG

TAMU BESAR TEMBURONG 2020

TEMBURONG, Sabtu, 12 Disember 2020, Dalam usaha mengembangmajukan sosio-ekonomi masyarakat dan meningkatkan masyarakat yang berpenglibatan dan bersepadu; satu projek perekonomian iaitu Tamu Besar Temburong 2020 telah diadakan melalui Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong selama empat (04) hari bermula hari ini Sabtu, 12 Disember 2020 hingga Selasa, 15 Disember 2020 bertempat di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar, Daerah Temburong.

DSC_2039.JPG

​MAJLIS MEMBACA SURAH YAASIN DAN TAHLIL 40 HARI BAGI AL-MARHUM DULI YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN MUDA HAJI ‘ABDUL ‘AZIM IBNI KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH

​TEMBURONG – Rabu, 17 Rabiulakhir 1442 bersamaan 02 Disember 2020, Majlis Membaca Surah Yassin Dan Tahlil 40 Hari Bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah di seluruh masjid dan balai ibadat di Daerah Temburong yang mana tumpuan utama adalah di Masjid Utama Mohd Salleh, Pekan Bangar, Temburong.

1.jpeg

 Mukim-Mukim Daerah Temburong

 Galeri