Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/3.jpg/Slider_images/1 BTB CC2 Marine Viaducts_2.jpg/Slider_images/1.jpg

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

PERTANDINGAN MENGHAFAZ SURAH-SURAH PILIHAN BERSERTA PEMAHAMAN SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN

TEMBURONG - Hari Sabtu, 29 Zulkaedah 1439 bersamaan 11 Ogos 2018  bertempat di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong telah berlangsung Pertandingan Menghafaz Surah-Surah Pilihan Berserta Pemahaman Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Tahun bagi Tahun 1439H bersamaan 2018M Peringkat Akhir Daerah Temburong

DSC_9740.JPG

UPACARA PENURUNAN BENDERA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN

TEMBURONG -  Hari Selasa, 31 Julai 2018 bertempat di Kawasan Lapang Dermaga Pekan Bangar telah berlangsung Upacara Penurunan Bendera Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 bagi Daerah Temburong.

DSC_8775.JPG

MAJLIS RAMAH MESRA DAN JUNJUNG ZIARAH BERSAMA RAKYAT SERTA PENDUDUK DAERAH TEMBURONG

TEMBURONG -  Hari Selasa, 24 Julai 2018 -  Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah Bersama Rakyat serta Penduduk Daerah Temburong sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-72 bagi Daerah Temburong bertempat di Kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar, Temburong

DSC_6954.JPG

 Majalah Permata Hijau

 Mukim-Mukim Daerah Temburong

 Galeri