Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/1covid 19.png/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2 BTB CC2 Marine Viaducts_2.jpg/Slider_images/3.jpg

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

PERTANDINGAN MENCIPTA REKA BENTUK TUGU

4 Hari Lagi

10 Hari Lagi 2 - Copy.png

UPACARA PENURUNAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN

TEMBURONG -  Hari Rabu, 22 Julai 2020 bertempat di Kawasan Lapang Pentas Perayaan, Pekan Bangar telah berlangsung Upacara Penurunan Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-74 bagi Daerah Temburong.

DSC_7467 - Copy.JPG

UPACARA PENGIBARAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN

TEMBURONG - Hari Rabu, 08 JULAI  2020 bertempat di kawasan Lapang Pentas Perayaan, Pekan Bangar telah berlangsung Upacara Pengibaran Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-74 bagi Daerah Temburong.

AADSC_6478.jpg

 BORANG


POSTER TUGU 2020 A.jpg
Sila klik Poster di atas untuk pautan Borang
dan Syarat-Syarat Penyertaan Pertandingan
Mencipta Reka Bentuk Tugu

 Mukim-Mukim Daerah Temburong

 Galeri