Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/hm73.jpg/Slider_images/3.jpg/Slider_images/1 BTB CC2 Marine Viaducts_2.jpg/Slider_images/1.jpg

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

MAJLIS SEMBAHYANG FARDU MAGHRIB DAN ISYAK BERJEMAAH, MEMBACA SURAH YAA SIIN DAN DOA KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN

​TEMBURONG - Ahad, 14 Julai 2019, Di Daerah Temburong, Masjid Utama Mohammad Salleh, Pekan Bangar menjadi tumpuan Majlis Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak Berjemaah, Membaca Surah Yaa Siin dan Doa Kesyukuran sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-73.

DSC_4472.JPG

MALAM APPRESIASI MANTAN-MANTAN PENGHULU MUKIM DAN KETUA KAMPUNG

TEMBURONG - Hari Isnin, 01 JULAI  2019 bertempat di kawasan Pantaran, Jabatan Daerah Temburong, Kompleks Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan, Pekan Bangar Temburong diadakan Majlis Appresiasi Mantan-Mantan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung serta Penghargaan kepada Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong.

DSC_3717.JPG

UPACARA PENGIBARAN BENDERA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN

​TEMBURONG - Hari Isnin, 01 JULAI  2019 bertempat di kawasan Lapang Dermaga, Pekan Bangar telah berlangsung Upacara Pengibaran Bendera Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang ke 73 Tahun bagi Daerah Temburong.

DSC_3355r.JPG

 Majalah Permata Hijau

 Mukim-Mukim Daerah Temburong

 Galeri