Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Solar Panel Bangunan Kerajaan Pejabat Daerah Temburong.jpeg/Slider_images/Super Tree Daerah Temburong.jpg/Slider_images/Temburong Signage.jpg/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2 BTB CC2 Marine Viaducts_2.jpg

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Temburong 2021

​Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk Daerah Temburong, Sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-75 bertempat di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar, Temburong

WhatsApp Image 2021-07-27 at 7.52.01 PM.jpeg

Majlis Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan Membaca Ratib Al-Attas

​Majlis Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan Membaca Ratib Al-Attas Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-75 bagi Daerah Temburong

WhatsApp Image 2021-07-26 at 8.29.38 PM.jpeg

Pertandingan Pencak Silat Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-75 bertempat di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok

​Pertandingan Pencak Silat Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-75 bertempat di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok

WhatsApp Image 2021-07-20 at 8.09.41 PM.jpeg

 Mukim-Mukim Daerah Temburong

 Galeri