Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/info gems ramadhan.png/Slider_images/ramadhan-puasa-isbat-1440.png/Slider_images/3.jpg/Slider_images/1 BTB CC2 Marine Viaducts_2.jpg/Slider_images/1.jpg

bismillah.png

​ﺍﻠﺳﻼﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ ﷲ ﻮﺒﺮﻜﺎﺗﻪ

 

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Nya jua, Jabatan Daerah Temburong telah berjaya menerbitkan sebuah laman sesawang rasmi yang telah dikemaskini untuk penggunaan orang ramai.

MAJLIS PENYAMPAIAN KURNIA PERIBADI KDYMM

TEMBURONG - Hari Khamis, 24 Ramadhan 1440H bersamaan 30 Mei 2019, Majlis Penyampaian Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Kepada Golongan Tertentu Bagi Daerah Temburong Yang disempurnakan oleh wakil Peribadi Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'Izzaddin Waddaulah, Sempena Hari Raya Aidilfitri Tahun 1440 Hijrah / 2019 Masihi, Bertempat di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong.

IMG_0176.jpg

MAJLIS PENYAMPAIAN DERMA ANAK-ANAK YATIM DAERAH TEMBURONG BAGI TAHUN 1440H / 2019M

TEMBURONG - Hari Selasa, 08 Ramadhan 1440 bersamaan 14 Mei 2019, jam 11.00 pagi bertempat di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyaratan Pekan Bangar telah berlangsung Majlis Penyampaian Derma Anak-Anak Yatim Daerah Temburong.

DSC_0183.JPG

MAJLIS TADARUS AL-QURAN BULAN RAMADHAN

TEMBURONG - Hari Sabtu, 05 Ramadhan 1440 bersamaan 11 Mei 2019, jam 12.00 tengahari telah berlangsung Majlis Tadarus Bulan Ramadhan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Bagi Daerah Temburong. Pada tahun ini Majlis Tadarus Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya dimulakan di Masjid Kampung Labu Estate, Mukim Labu, Temburong.

DSC_9745.JPG

 Majalah Permata Hijau

 Mukim-Mukim Daerah Temburong

 Galeri