Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCarta Bahagian Perkhidmatan Korporat dan Kewangan

ADMIN.png

Fungsi dan Peranan Bahagian Perkhidmatan Korporat dan Kewangan 


Bahagian PerkhiDmatan KorpOrat dan Kewangan.png

 

 

(1) Unit Pentadbiran

FUNGSI DAN PERANAN:

 

 • Mengawal dan mengendalikan hal ehwal pentadbiran Jabatan Daerah Temburong samada yang bergaji bulan, sebulan ke sebulan, open vote, gaji hari dan kontrak; 
 • Mengurus dan mengemaskini data Sistem Sumber Manusia;
 • Memproses permohonan kenaikkan gaji, cuti, pertukaran pegawai dan kakitangan dan elaun-elaun;
 • Mengawal permohonan keluar pejabat dan keluar negeri;
 • Memastikan perlaksanaan Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Awam yang berkuatkuasa pada masa ini;
 • Memeduli kesejahteraan pegawai dan kakitangan;
 • Mengadakan dan menguruskan program pembangunan kapasiti pegawai dan kakitangan jabatan seperti talk series, taklimat kursus dan seumpamanya dari agensi kerajaan;
 • Menguruskan penghantaran dan penerimaan persuratan Jabatan;
 • Meningkatkan kualiti pengurusan organisasi dalaman dan/atau memperbaharui proses-proses pentadbiran Jabatan Daerah Temburong dari masa ke semasa.

   

(2) Unit kewangan

FUNGSI DAN PERANAN:
 

 • Mengawal dan memantau perbelanjaan Jabatan selaras dengan peruntukan yang dibenarkan pada setiap tahun kewangan;
 • Memastikan perlaksanaan Peraturan-Peraturan Kewangan yang sedang berkuatkuasa pada masa ini;
   
 • Memproses bayaran-bayaran gaji dan elaun-elaun pegawai dan kakitangan Jabatan;
 • Memproses pembayaran-pembayaran bagi setiap perbelanjaan Jabatan;
 • Mengutip hasil-hasil Jabatan;
 • Sebagai urusetia dalam Jawatankuasa Sebutharga Jabatan;
 • Menambahbaik dan/atau memperbaharui proses-proses kewangan Jabatan Daerah Temburong dari masa ke semasa.


(3) Unit Stor

FUNGSI DAN PERANAN:


 • Memastikan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang-barang adalah mengikut peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa pada masa ini;
 • Memastikan barang-barang disimpan di dalam keadaan baik, teratur dan selamat;
 • Mengawal pengeluaran barang-barang agar bersesuaian dengan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa pada masa ini;
 • Menguruskan pembelian mengikut peraturan kewangan dan cara-cara yang ditetapkan dari masa ke semasa;
 • Mengemaskini rekod-rekod penyimpanan dan inventori setiap masa;
 • Mengemaskini stok / barang-barang Jabatan yang sentiasa diperlukan dan memastikan bekalan adalah mencukupi;
 • Menyediakan laporan mengenai dengan kekurangan barang-barang gunasama yang disimpan dalam stor;
 • Menambahbaik dan/atau memperbaharui proses-proses penyimpanan, penerimaan dan pengeluaran barang-barang stor Jabatan Daerah Temburong dari masa ke semasa. 

 

(4) Unit Perumahan

FUNGSI DAN PERANAN:


 • Memastikan rumah dan flat di bawah kawalan Jabatan didiami dan sentiasa di dalam keadaan yang baik;
 • Menguruskan permohonan rumah dan flat milik Kerajaan dan meneliti mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan, keutamaan dan keperluan pemohon;
 • Menerima aduan terhadap apa-apa yang berkaitan dengan rumah dan flat seterusnya membuat tindakan yang bersesuaian.