Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Manage PermissionsManage Permissions

​MAJLIS MEMBACA SURAH YAASIN DAN TAHLIL 40 HARI BAGI AL-MARHUM DULI YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN MUDA HAJI ‘ABDUL ‘AZIM IBNI KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH

1.jpeg

​MAJLIS MEMBACA SURAH YAASIN DAN TAHLIL 40 HARI BAGI AL-MARHUM DULI YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN MUDA HAJI ‘ABDUL ‘AZIM IBNI KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH

TEMBURONG – Rabu, 17 Rabiulakhir 1442 bersamaan 02 Disember 2020, Majlis Membaca Surah Yassin Dan Tahlil 40 Hari Bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah di seluruh masjid dan balai ibadat di Daerah Temburong yang mana tumpuan utama adalah di Masjid Utama Mohd Salleh, Pekan Bangar, Temburong.

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

Created at 03/12/2020 10:21 by Rosmaria Binti Hj Ibrahim
Last modified at 03/12/2020 10:21 by Rosmaria Binti Hj Ibrahim