Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Manage PermissionsManage Permissions

MAJLIS RAMAH MESRA DAN JUNJUNG ZIARAH BERSAMA RAKYAT DAERAH TEMBURONG 2019M/1440H

DSC_5600.JPG

​TEMBURONG - 22 Julai 2019, Sempena Sambutan Hari Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-73

Tempat: Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Pekan Bangar

DSC_5711.JPG

DSC_5525.JPG

Created at 24/07/2019 16:34 by Mohd Zool Fadli bin Hj Awang
Last modified at 24/07/2019 16:34 by Mohd Zool Fadli bin Hj Awang